Länkar, filer och nedladdningar...

Samarbetsorganisationer

SUICIDE ZERO

"Suicide Zero är en organisation som arbetar för att minska självmorden. Varje år tar nära 1500 människor sina liv i Sverige"

MIND

"Mind ger människor kraft att leva. Genom samtal, kunskapsspridning och påverkansarbete vill vi minska stigma och skam kring psykisk ohälsa"

RFSL

"RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter."