Coaching för alla

Coaching för dig som privatperson, företag eller organisation. 

Fördjupad kunskap inom funktionsvariationer & närstående och HBTQI.
Välj det alternativ som passar dig nedan eller läs mer om funkiscoachen i menyn.

Privatperson

Vill du göra förändring men saknar verktyg eller lever du efter andras förväntningar?

Företag/Organisation

Vill ni bli ett fungerande team eller saknas det kunskap om människors olikheter?